Tình hình giải quyết biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2013 - 2020

19/09/2023 16:50

Công tác phân giới cắm mốc và chuyển vẽ bản đồ

Năm 2013, theo đề nghị của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ hai nước đã giao Ủy ban liên hợp trao đổi, thống nhất bổ sung thêm 1526 cột mốc phụ, 210 cọc dấu để làm rõ thêm hướng đi của đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia; tiếp tục thực hiện MOU năm 2011 và áp dụng mô hình MOU để hoán đổi đất ở các khu vực tồn đọng có sự quản lý, canh tác quá sang phần đất của nhau so với đường biên giới đã thống nhất kết quả rà soát việc chuyển vẽ; và tiếp tục triển khai công tác PGCM trên thực địa và lập hồ sơ PGCM liên quan.

Từ năm 2013 - 2018, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai công tác xác định, cắm mốc phụ và cọc dấu để làm rõ thêm hướng đi của đường biên giới trên thực địa; lập và kiểm tra nghiệm thu toàn bộ hồ sơ phân giới, cắm mốc liên quan; phối hợp hoàn thiện bộ bản đồ địa hình biên giới tỷ lệ 1/25.000 và thể hiện thành quả phân giới, cắm mốc lên bộ bản đồ này; cùng với đó là xây dựng văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới, cắm mốc đã đạt được.

Tới năm 2016, kết quả PGCM đã đạt được khoảng 83% (nhưng chưa cắm mốc phụ và cọc dấu), cụ thể là: hai Bên đã cắm 312/371 cột mốc chính được cắm trên thực địa (trong đó gồm cột mốc ở ngã ba biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào, cột mốc cuối cùng trên đường biên giới đất liền số hiệu 314, 10 cột mốc đại có gắn quốc huy ở 10 cặp cửa khẩu quốc tế và hầu hết các cột mốc tại các cặp cửa khẩu chính, nơi có đường giao thông lớn qua lại…); phân giới được khoảng hơn 1000km chiều dài đường biên giới; hoàn thành hoán đổi đất tại 06 cặp tỉnh biên giới (gồm: Tây Ninh - Tboung Khmum, Tây Ninh - Svay Riêng, Đồng Tháp - Prey Veng, An Giang-Takeo, Kiên Giang - Takeo và Kiên Giang - Kampot).

Từ cuối năm 2016, Việt Nam và Campuchia triển khai đồng loạt việc cắm mốc phụ, cọc dấu bổ sung trên thực địa, lập và hoàn thiện hồ sơ PGCM liên quan; đồng thời, tiếp tục trao đổi nhằm giải quyết các đoạn biên giới còn tồn đọng chưa PGCM. Tới cuối năm 2017, công tác cắm mốc phụ, cọc dấu trên thực địa và lập hồ sơ PGCM đạt được những kết quả khả quan, việc hoàn thiện bộ Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia thể hiện kết quả PGCM cũng có những tiến triển tích cực.

Tháng 4/2018, phía Việt Nam hoàn thành việc xây dựng mốc phụ, cọc dấu do Việt Nam phụ trách; tháng 11/2018, phía Campuchia hoàn thành việc xây dựng mốc phụ, cọc dấu do phía Campuchia phụ trách.

Đến đầu năm 2018, hai Bên đã hoàn thành phân giới trên thực địa được khoảng 1.045km/1.258km chiều dài đường biên giới, cắm 2.047 cột mốc tại 1.553 vị trí, trong đó có 315 cột mốc chính tại 264 vị trí, 1.511 cột mốc phụ tại 1.068 vị trí và 221 cọc dấu, trung bình gần 700m có một cột mốc hoặc cọc dấu.

Thành quả này tương ứng với khoảng 84% khối lượng công việc PGCM trên toàn tuyến, Việt Nam đã chủ động cùng Campuchia triển khai xây dựng các văn kiện pháp lý để ghi nhận kết quả PGCM, bảo đảm tính pháp lý vững chắc cho đường biên giới đã xác lập trên thực địa.

Pháp lý hóa thành quả phân giới, cắm mốc

Ngày 31/3/2018, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước, hai bên đã ký Biên bản ghi nhận dự thảo khung của Hiệp ước bổ sung liên quan tới việc điều chỉnh đường biên giới ở các khu vực hoán đổi đất và Nghị định thư ghi nhận thành quả PGCM đã đạt được.

Ngày 05/10/2019, tại Hà Nội, đại diện có thẩm quyền của hai bên đã ký hai văn kiện pháp lý nhằm ghi nhận thành quả PGCM biên giới trên đất liền giữa hai nước đã đạt được (khoảng 84%), cụ thể là:

- Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen ký “Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia” ghi nhận việc điều chỉnh đường biên giới tại một số khu vực so với đường biên giới đã được hoạch định theo Hiệp ước hoạch định 1985 và Hiệp ước bổ sung 2005 thông qua việc thực hiện hoán đổi đất.

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp PGCM biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia Lê Hoài Trung và Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới, Chủ tịch Ủy ban liên hợp PGCM biên giới trên đất liền Campuchia - Việt Nam Var Kim Hong thừa ủy quyền ký “Nghị định thư PGCM biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia” ghi nhận và pháp lý hóa thành quả PGCM đã đạt được tính tới thời điểm ký Nghị định thư.

Sau Lễ ký, các cơ quan liên quan của mỗi nước đã khẩn trương tiến hành các thủ tục nội bộ về việc phê chuẩn hai văn kiện pháp lý và đến nay hai văn kiện đã được Cơ quan quyền lực cao nhất của hai nước phê chuẩn; đồng thời, ngày 01/8/2020, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và Campuchia cũng đã tổ chức Lễ giao nhận 500 bộ bản đồ địa hình biên giới trên đất liền tỉ lệ 1/25.000 thể hiện thành quả PGCM mà hai nước đã đạt được, trong đó, phía Việt Nam giữ 230 bộ bản đồ tiếng Việt - Khmer và 20 bộ tiếng Khmer - Việt, phía Campuchia giữ 230 bộ tiếng Khmer - Việt và 20 bộ tiếng Việt - Khmer.

Ngày 22/12/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn đã đồng chủ trì Lễ trao đổi Văn kiện Phê chuẩn hai văn kiện pháp lý bằng hình thức trực tuyến. Như vậy, hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả PGCM biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia ký ngày 05/10/2019 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 22/12/2020./.

Cùng chuyên mục
Mốc đơn được quy định như thế nàotrong Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019?
Mốc đơn được quy định như thế nàotrong Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019?

Mốc đơn được quy định như thế nàotrong Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019?

Giấy thông hành biên giới được ghi bằng những ngôn ngữ nào, theo Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia ký năm 1983?
Giấy thông hành biên giới được ghi bằng những ngôn ngữ nào, theo Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia ký năm 1983?

Giấy thông hành biên giới được ghi bằng những ngôn ngữ nào, theo Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia ký...

Mốc chính biên giới loại C được cắm ở đâu, theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019?
Mốc chính biên giới loại C được cắm ở đâu, theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019?

Mốc chính biên giới loại C được cắm ở đâu, theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019?

Mốc biên giới gồm bao nhiêu loại, là những loại nào, theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019?
Mốc biên giới gồm bao nhiêu loại, là những loại nào, theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019?

Mốc biên giới gồm bao nhiêu loại, là những loại nào, theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019?

Việc xuất, nhập đối với hàng hóa được thực hiện như thế nào, theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016?
Việc xuất, nhập đối với hàng hóa được thực hiện như thế nào, theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016?

Việc xuất, nhập đối với hàng hóa được thực hiện như thế nào, theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa...

Ủy ban liên hợp phân giới và cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc được thành lập trên cở sở điều ước quốc tế nào?
Ủy ban liên hợp phân giới và cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc được thành lập trên cở sở điều ước quốc tế nào?

Ủy ban liên hợp phân giới và cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc được thành lập trên cở sở...

Theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019, ngoài các cột mốc phụ nằm trên lãnh thổ Việt Nam, phía Việt Nam còn xây dựng những cột mốc loại nào?
Theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019, ngoài các cột mốc phụ nằm trên lãnh thổ Việt Nam, phía Việt Nam còn xây dựng những cột mốc loại nào?

Theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019, ngoài các cột mốc phụ nằm trên lãnh thổ Việt Nam, phía Việt...

Theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019, câu khẳng định nào sau đây là sai?
Theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019, câu khẳng định nào sau đây là sai?

Theo Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia ký năm 2019, câu khẳng định nào sau đây là sai?

Trên biên giới Việt Nam - Lào hiện nay có những loại mốc quốc giới nào?
Trên biên giới Việt Nam - Lào hiện nay có những loại mốc quốc giới nào?

Trên biên giới Việt Nam - Lào hiện nay có những loại mốc quốc giới nào?

Căn cứ các quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giớitrên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, trường hợp nào sau đây được xem là sự kiện biên giới?
Căn cứ các quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giớitrên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, trường hợp nào sau đây được xem là sự kiện biên giới?

Căn cứ các quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giớitrên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, trường hợp nào sau đây...

Việc kiểm tra liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc được quy định ở đâu?
Việc kiểm tra liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc được quy định ở đâu?

Việc kiểm tra liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc được quy định ở đâu?

Những huyện nào sau đây là huyện biên giới của tỉnh Thanh Hóa?
Những huyện nào sau đây là huyện biên giới của tỉnh Thanh Hóa?

Những huyện nào sau đây là huyện biên giới của tỉnh Thanh Hóa?

Tin đọc nhiều
Thông tin liên quan Biển Đông từ ngày 01/11- 08/11/2023
Hội đàm Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet
Hà Lan luôn tuân thủ và ủng hộ luật pháp quốc tế
Khởi công cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài gần biên giới Việt Nam-Campuchia
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong các lĩnh vực truyền thống
Đưa quan hệ Việt Nam – Mông Cổ phát triển lên tầm cao mới
Tàu hải quân Hoàng gia Australia thăm hữu nghị Việt Nam
Cao Bằng: Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Sóc Giang
Tuân thủ luật pháp quốc tế 'là trách nhiệm của tất cả các quốc gia'
Việt Nam là đối tác quan trọng của EU trong ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương
Hiệu quả từ mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển mạnh mẽ
Những huyện nào là huyện biên giới của tỉnh Sơn La?
Tổ chức Hàng hải Quốc tế kiên quyết ngăn chặn vận tải trái phép trên biển
Kiên quyết không để tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài
Lít-va mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam
Đắk Lắk và Mondulkiri tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới
Xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững và toàn diện
Đường biên giới Việt Nam – Lào khởi đầu và kết thúc ở vị trí nào?
Hội nghị Tuyên truyền Công tác Biên giới trên Đất liền Việt Nam-Campuchia
Căn cứ các quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giớitrên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, trường hợp nào sau đây được xem là sự kiện biên giới?
Tiến tới đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới
Tăng cường hợp tác, xây dựng biên giới Việt-Trung hòa bình hữu nghị, ổn định
Việt Nam và Hà Lan quyết tâm cùng hợp tác, phát triển tự cường và bền vững
Cọc dấu trên đường biên giới Việt Nam – Lào được thể hiện như thế nào?
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Philippines lần thứ 5
Hải quân Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết
Tuyến biên giới Việt Nam – Lào có bao nhiêu cặp cửa khẩu?
Phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia